Veealused mõõdistused

Geodeesia24 OÜ kaudu on võimalik tellida veekogude mõõdistusi. Mõõdistusi viiakse läbi korralikke mõõdistusseadmeid ja laia spektriga veesõidutehnikat kasutades. Meie käsutuses olev tehnika on võimeline töötama väga erinevates tingimustes. Mõõdistusandmeid saame kliendi soovil võimalik töödelda just nii nagu parasjagu vaja on. Kui Teil on mõtteid või soove mõne mõõdistuse läbiviimiseks siis võtta ühendust: info@geodeesia24.ee või 56217960, kirjeldada oma soov ja seejärel leiame sellele lahenduse.

  • veealuste konstruktsioonide mõõdistused;
  • kahjustuste ja remondivajaduse eksperthinnangud;
  • riskianalüüsid;
  • ehitusaegse töö kvaliteedikontroll;
  • rajatiste elukaare haldamise planeerimine.

 

Põhilised objektid, kus meie uuringuid vajatakse:

  • sadamad;
  • sillad ja tammid;
  • hüdroelektrijaamad;
  • torujuhtmed.