Kehra hoolekandeküla geodeetiline teenindamine

Geodeesia24 teenindas ajavahemikul 2011 november kuni 2012 august Kehra hoolekandeküla. Kehra hoolekandküla ehituse peatöövõtja oli Eston Ehitus AS.

Teostasime järgmisi töid: telgede märkimine, vundamendi taldmiku märkimine, vundamendi märkimine, müüride märkimine, kõrguste märkimine, tehnovõrkude märkimine, teostusmõõdistamised.

 

< Tagasi referentside lehele